28 sep. 2008

E-smartmässa i Nacka Stadshus den 19 maj 13.30-16.30

På måndag hålls IT-mässa av och för nackas pedagoger i Nacka Stadshus. Årets omgång av e-smart; fortbildning/idéinjektion/pedagogisk växtkraft, har avslutats och nu återstår bara julklappsutdelningen, nämligen delgivandet av allt fantastiskt som har hänt i pedagoghuvuden och klassrum runt om i kommunen.

Denna gång (till skillnad från föregångaren e-ITiS) har inte fokus legat så tydligt på projekt, utan upplägget har varit mera processinriktat. Tanken var att visa verktyg och visa möjligheter till en “skola 2.0″. Pedagoger från förskola till gymnasium har arbetat med wikis, bloggar, webkamera m.m. Verktyg som har införlivats i verksamheten på ett eller annat sätt.

Kursdeltagarna har utgjort en kreativ, kritiskt granskande och verksamhetsutvecklande skara, både på egen hand och tillsammans. Resan har börjat och jag är mycket ivrig att se vart det kan leda.

Inga kommentarer: