3 okt. 2011

Samtal kring en blåval

Vi samtalar för lite i skolan. Vi pratar väldigt mycket, ofta och länge, men det är ofta styrda samtal där målet är förutbestämt.
Vi lotsar eleverna att komma fram till det svar vi anser vara det riktiga.
Vi ska bryta ner nationella mål så att de passar oss.
Styrda samtal.
Jag tror att mycket kan vinnas bara genom att vi vågar ställa öppna frågor till varandra, både i klassrum och personalrum. Och våga låta det ta tid. Eleverna ska gå många år i skolan, vi hinner samtala och utforska lärandet.

Vi lärare formulerar problemen och uppgifterna till eleverna. Vad skulle hända om vi överlät det arbetet till dem? Skärningspunkterna med Lgr11 lär troligen dugga tätt ändå. Genom samtalet får också språket en naturlig plats i ämnen där det ofta knuffas åt sidan.
Det är eleverna som vet vad de redan kan och hur deras lärandestig bör se vandras. De bör äga lärandet. Ett mera effektivt sätt att utgå ifrån elevernas egen förförståelse och funderingar har jag svårt att tänka mig.

Läsförståelsen sjunker hos svenska barn och ungdomar.
Lärare diskuterar inte lärandeprocessen utifrån ett filosofiskt perspektiv.
Man hittar mycket hos sig själv och andra när man tillåter samtalet att finna sin egen väg. Vad händer om du släpper ut den här frågan i ditt klassum?

"- Hur väger man en blåval?"

Tack till Ann-Marie Körling för en inspirerande, utmanande kväll på Dieselverkstaden.

Inga kommentarer: