28 sep. 2008

Källkritik del 2. Copy/paste

Har det inte gått lite för långt när elever anger Google som källa eller hänvisar tillMimers brunn där man har plockat fakta från andra elevarbeten? Vi har fått ett copy/paste-samhälle!

Min upplevelse är att vårt samhälle, präglat av snabba lösningar och omedelbar tillfredställelse, har kladdat av sig på skolan. Konstigt vore i och för sig annars eftersom skolan är ett samhälle i miniatyr. “Varför ska man skriva med egna ord när någon annan redan har formulerat det så bra?” Klipp å klistra. Snabba lösningar. Copy/paste.

Hur man än tjatar och mässar om eftertanke så får man stå där gång efter gång. ”Det där har du inte skrivit själv, det är inte dina ord. Välj ut det som är viktigt. Tänk efter. Vad vill du säga med din text? Hur ska du formulera dig?” Snabba lösningar. Copy/paste. 

När det handlar om att hämta fakta ur böcker, tidningar och andra tryckta medier är det inga problem. De sökläser, tänker efter, plockar fakta och formulerar just det de sökte efter i en ny, egenformulerad text. Med lite tur kommer de även ihåg att ange sin källa… Men när de kommer ut på nätet är det i många fall alltför frestande för att avstå från att kopiera. Ingen kritik. Snabba lösningar. Copy/paste.

Att hitta information på nätet är inga problem, men att hitta rätt information är en hel vetenskap. Att därefter kritiskt granska det man hittat är ytterligare en svårighet. Mina elever i år sex börjar så småningom greppa detta, men är fortfarande nybörjare.

Vi måste titta långt framåt och leta efter vad våra elever kan komma att behöva när de kommer ut i samhället. Interaktivitet, samspel med andra människor och samspel med ny teknik är moment som bara blir viktigare ju längre in i framtiden vi kommer. Web 2.0 måste släppas in i skolan eftersom det är den värld som våra elever kommer att leva i. Skolan och övriga delar av samhället måste tala samma språk. Wikis, sociala nätverk, interaktiva dataspel m.m. kan och bör integreras i undervisningen. Vi kan vara med och forma den nya pedagogiken. Titta på filmen om vad vi möter så kanske ni förstår vad jag menar. Här finns också en film om vad web 2.0 handlar om.

Tänk bara vad du kan göra med en wiki. (Wiki-film här!) Skapa eget material tillsammans med eleverna som blir åtkomligt för alla. Lägg till ljud och bild. Läs in elevtexter på en ljudfil och ge dem liv. Redigera varandras arbeten. Den gamla klyschan “bara fantasin sätter gränser” funkar bra här. Klassen kan arbeta tillsammans kring gemensamma projekt på ett helt annat sätt än tidigare. Kolla t.ex. på wikispaces.com. Ska själv sjösätta ett projekt i svenska efter sportlovet. Återkommer om det. :-)

Vi går bort ifrån att bara köpa det andra har gjort åt oss. Copy/paste. Den nya webben upprättas av oss, dess användare, och skolan har redan biljett på det tåget.

Tag plats!

Inga kommentarer: