28 sep. 2008

Om IT-användande i svensk skola

Det du vilar ögonen på är första inlägget i min blogg.

Här skriver jag om mina erfarenheter av IT-användande i skolan. Det är också ett tappert försök att sprida missionen vidare. Fortfarande intresserad? Då tycker jag att du ska fortsätta läsa.

Jag är lärare på en skola i Nacka och arbetar med att införliva IT som ett naturligt inslag i undervisningen på alla stadier. IT ska vara ett medel till förstärkning av det budskap vi vill förmedla till våra elever. Ett verktyg för att göra lärandet effektivare, roligare och tydligare. Det är inte längre ett ämne som ska schemaläggas och undervisas om separat. IT är en del av den verklighet våra elever möter utanför skolan och skolan måste spegla verkligheten. Förutom alla pedgogiska vinster detta arbetssätt har, så har jag som lärare också roligare med mina elever! 

Skolan måste vara en plats som är intressant och lockande för våra elever att gå till. Vid folkskolans införande var skolan en kunskapens högborg och läraren en statusperson. Skolan var den enda plats, förutom kyrkan, där man lärde sig något av värde vad gäller teoretiska kunskaper. Hur har vi det idag? Skolan är en plats av många, fysiska såväl som virtuella, där man kan inhämta kunskap. Vi har fått konkurrens och måste leva upp till den! Skolan presenterar tyvärr inte alltid det mest attraktiva alternativet.

Allt det positiva som ändå finns innanför skolans väggar då? Varför hittar det så sällan ut i samhället och in på tidningsredaktioner och TV-hus? Varför är vi lärare så dåliga på att föra fram de fantastiska saker vi uträttar i klassrummen varje dag? Vi har chansen att vända en skoldebatt som har fastnat i negativa hjulspår. Att förnya undervisningen med metoder som de flesta elever redan är förtrogna med, kan vara ett sätt att vända trenden.

“Framtidens klassrum” är inte längre framtid,  det är redan här och det är här för att stanna. Häng med på färden!

 

Inga kommentarer: