29 jan. 2009

E du klok nog?

e du klok nog?
View more presentations or upload your own. (tags: becta bett)

Kloka tankar. Ungdomar är digitala varelser av naturen, ändå är skolan på plats 55 av 55 när man undersökte hur amerikanska samhällssektorer nyttjar IT. Vi befinner oss alltså längst ner på listan, strax efter kolindustrin...

Det är djupt tragiskt att skolan fortfarande inte förstår hur barn och ungdomar lär sig bäst. Ska vi inte anpassa skolan så att den bäst fyller sitt syfte, dvs att sprida kunskap?

Inga kommentarer: