30 sep. 2009

Ny tid, ny skola...mycket att tänka på...

Har just lyssnat till Fredrik Svensson på Rektorsakademien som höll sin föreläsning via Skype från Turing Torso i Malmö. Bara det ett bra exempel på det han faktiskt pratade om, nämligen skolans roll i samhället och den nya teknikens möjligheter för skolan. Skolans är konkurrensutsatt, visst, men inte av andra kommunala skolor, fria aktörer eller andra ens andra kommuner. Nej, dagens skolas största konkurrent är det samhälle som finns utanför dess väggar. Detta börjar bli allt tydligare.

1842 när folkskolan infördes var skolan kunskapens högborg. Det var läraren och det hus han/hon befann sig i som stod för kunskapsspridningen. Idag får skolan slåss för sin status som kunskapsleverantör eftersom kunskap finns överallt...och då menar jag verkligen överallt.

Kunskap, förresten. Vad är det egentligen? Det är ju ny information sammanlänkad med det man redan visste. Information av olika slag forsar över oss idag. Det svåra är inte att lära sig, utan att veta vad man ska lära sig. Hur är lätt. Fråga vilken gymnasieelev som helst. Dagens gymnasieelever diskuterar inte om IT ska finnas i skolan, de säger "IT finns redan i skolan, ni vuxna måste lära oss att använda det som ett lärredskap".

Åsa Sundelin, också Rektorsakademien, berättar nu om projektet Oneeighty där man använder sig av ny teknik för att hjälpa elever som hamnat utanför och inte längre går i skolan. Man arbetar online och följer samma läro- och kursplaner som den ordinarie skolformen styrs av, men man arbetar kanske mera än andra med att stärka självförtroendet hos de elever som inte längre känner att de duger.

En vanlig situation på svenska skolor är att man anställer en media- eller IT-pedagog och sedan räknar man med att den personen arbetar med ny teknik med eleverna och alla andra arbetar "som man alltid gjort". Vi måste tänka om. Hur ska vi kunna implementera en ny skola och de nya arbetssätt den kräver om vi inte gör det på bred front?

Inga kommentarer: