10 sep. 2009

Två skrifter...

...har kommit ut nyligen.

Den ena är utgiven av Skolverket och är en redovisning av ett regeringsuppdrag gällande utvecklingsbehoven av IT-användandet i svensk skola. Utdrag ur sammanfattningen:

"Skolverket bedömer att informationsteknikens möjligheter i lärande och organisationsutveckling bör utnyttjas mer effektivt. När Lpo 94 skrevs var det få som förutsåg den utveckling som skett avseende IT-användningen. Därmed var det heller inte möjligt att då formulera relevanta kompetens- och färdighetskrav för informationssamhällets behov".

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Fast den roligaste skriften hittade jag av en slump. Min syster är betydligt mera konstnärlig än jag och har precis startat eget för att sälja sina alster; Kreativ Form Linda Wissting. Hon håller på att arbeta på en sajt för företaget och jag sökte på "kreativ + wissting" för att se hur det ser ut. Det dök då även upp träffar som handlade om mig. Många kände jag igen, men en var ny. Det jag hittade var en magisteruppsats i Lärande, kommunikation och IT från Göteborgs universitet; "Genreskrivande i wiki-form: En studie av ett skrivprojekt i grundskolan" skriven av Mio Karlenäs. Uppsatsen nämnde mig (läs: svenskarbetet Villa Mimmi), som inspiration. Det är en mycket märklig känsla att läsa sina egna ord citerade med årtal efter, men väldigt skoj.


"Det skrivprojekt som Wissting (2008) beskriver kom att inspirera till studien"

”Elever som vanligtvis högljutt proklamerar att de “hatar att skriva”, skrev mera på
fyra lektioner första veckan än de gjort på en månad tidigare. De kunde inte hålla
fingrarna borta. Elever som vanligtvis älskar att skriva, men är skraja för datorer,
gillade det också – det är ju så lätt att jobba i en wiki.” (Wissting, 2008, s. 28)


Det var första, och förmodligen enda, gången undertecknad figurerar i en magisteruppsats. Galet. Tänker suga på den karamellen ett tag till.

Hänförda hälsningar från ma/no-läraren som råkade göra en skrivuppgift i svenska som blev en hit. Uppenbarligen.

Inga kommentarer: