16 sep. 2010

Svar från Utbildningsdepartementet

Hej,

Tack för ditt meddelade till Jan Björklund och dina synpunkter kring Folkpartiets reklamfilm.

Det finns många klassrum i Sverige där det råder arbets- och studiero och det gör mig glad att det är så din vardag ser ut. Samtidigt vet vi att det finns andra lektionssalar där det köps in hörselkåpor för att ge några få elever lugn och ro omkring sig. Enligt en delstudie i Timms 2003 var sen ankomst, skolk och svordomar vanligast bland svenska elever av 20 undersökta länder. Tills alla lärare och tills alla elever får en vardag som liknar din kommer Folkpartiet att fortsätta att både bilda opinion för och genomföra reformer i riktning mot ökad arbetsro. Med det sagt är jag ändå ledsen att vår reklamfilm har fått dig att ompröva ditt förtroende för mitt parti.

Med vänliga hälsningar


Mina kommentarer: 
För det första så var detta precis den typ av svar jag hade väntat mig. Som jag skrev i en kommentar till det förra inlägget så vore det naivt av mig att tro att stöket inte förekommer alls, det vet jag att det gör. Att däremot hänvisa till att hörselkåpor köps in är lite naivt. Jag har också hörselkåpor i mitt klassrum till de elever som vill ha total tystnad när de arbetar. Det argumentet säger inte så mycket. Den sju år gamla undersökningen kanske väger lite tyngre, men å andra sidan så är tydligen Sverige även det land i världen där brott mot mänskliga rättigheter är allra vanligast... Vi anmäler missförhållanden, det gör inte alla länder. Långt därifrån. 
Men men, nog om detta. Nu har jag sagt vad jag tycker.  

Inga kommentarer: